Matrace - ich história, rozdelenie a vlastnosti

Matrace sa dnes vyskytujú bežne v každej domácnosti a to v rôznych prevedeniach, vežkostiach, z rôznych materiálov a so špecifickými vlastnosami. Ak si telo v noci poriadne neoddýchne, nie je schopné naplno fungova cez deň.

Kvalitný matrac zaistí človeku zdravý spánok bez bolesti

 

História matracov

Matrace prešli naozaj dlhým vývojom. V časoch našich predkov sa používala namiesto matraca

Ovce

kožušina z ulovenej zveri,  alebo suchá tráva a lístie. Najväčší problém však bol chlad, ktorý prichádzal od zeme. S odstupom času sa preto žudia snažili spa vyššie, a tak podložku zdvihli vyššie, čím zamedzili priamemu kontaktu podložky so zemou. Spanie vďaka tomu bolo o niečo pohodlnejšie a príjemnejšie.

Ďalší pokrok prišiel, keď sa lôžko začalo vyplňova senom. To sa však žahko lámalo, preležalo a navyše vežmi z neho prášilo. Postupom času ho preto nahradila slama, ktorá vydržala dlhšie, mala lepšie tepelné vlastnosti a menšiu lámavos.  Dlhú dobu bola slama nevyhnutnou súčasou dobových matracov. Na niektorých statkoch a farmách môžu pretrváva dodnes...

 

Viete, ako sa matrace vyvíjali? Aké sú druhy a ako sa v nich vyzna? | i-matrace.skAk Vás zaujíma na čom spala šžachta, nerobte si ilúzie, že by mali matrac súčasnej kvality. Ako výplň používali - ovčiu vlnu, bavlnu, či perie.

Súčasné matrace sa od vyššie spomínaných výrazne odlišujú. Sú konštruované na základe dlhoročných skúseností a najnovších technológií. Bližšie informácie o materiáloch na výrobu matracov sa dočítate v našom článku "Použité materiály". Hlavnou úlohou matracov je poskytnú  pevnú oporu chrbtici a vytvori vhodné podmienky pre odpočinok, alebo spánok.


Aké  druhy matracov sa v dnešnej dobe vyrábajú?

 

Druhy matracov podža výrobného materiálu:

Studená pena - niekedy je označovaná ako HR pena,  z anglického názvu High Resilience (vysoko pružná). Materiál používaný na výrobu týchto matracov disponuje dobrou elasticitou aj pri vyššej objemovej hustote, tvarovou stálosou a dlhou životnosou. Vďaka otvorenejšej bunkovej štruktúre je HR pena dokonale prevzdušnená a žahšie odvádza teplo. Tieto matrace sú ideálne v kombinácii s lenivou penou, ktorá zabraňuje vzniku dekubitov (preležanín). Jej tvrdos sa mení podža teploty.  Pri kontakte s telom mäkne.

Bio pena - matrace sú vyrobené zo sójového extraktu, ktorý má priaznivý vplyv na žudský organizmus a tiež šetrí nᚠMatrac z bio peny Modenaekosystém. Sója je už po tisíc rokov cennou surovinou krajín Ďalekého východu pre svoj ​​pomerne vysoký podiel lecitínu. Lecitín zvyšuje intenzitu dýchania žudskej kože, pretože ovplyvňuje jej pružnos. Použitie prírodných surovín na výrobu matracov má unikátny vplyv na vlastnosti matracov. Ponúka výbornú elasticitu, znižuje riziko deformácie a zvyšuje pružnos matraca.

Polyuretánové matrace (PUR pena) - jedná sa o matrace vyrobené z kvalitnej peny, ktorá sa vyznačuje dobrou pružnosou, tvarovou stálosou a nižšou cenou. Táto pena je kvalitnejšia a znesie vyššie zaaženie. Matrace sú vyrábané buď z jednej alebo viacerých vrstiev PUR pien, ktoré sú zlisované do seba. Tieto matrace sa radia medzi tuhšie.

Pružinové matrace - stred jadra matraca je tvorený pružinovým drôtom s rôznou hrúbkou, zvyčajne však 2,4 mm. Jednotlivé pružiny sú navzájom spojené prídavnými perkami, vďakaPružinový matrac Petra ktorým je znemožnené ich uvožnenie. Každé jadro matraca je opatrené roznášacou vrstvou impregnovaného vysoko gramážneho filcu, ktorý by mal zabráni prestupu pružín. Pružinové matrace sú vďaka svojej konštrukcii vežmi vzdušné a majú najlepšiu vetratežnos. Navyše poskytujú skvelú oporu ležiacemu telu a udržujú tak chrbticu vo fyziologickom a prirodzenom stave. Je možné ich uloži na pevnú dosku, latkový, alebo lamelový rošt. Položenie na polohovací rošt sa neodporúča.

Taštičkové matrace -  jedná sa o luxusný matracTaštičkový matrac Fyzio s jadrom z taštičkových pružín, ktoré svojou vynikajúcou elasticitou zabezpečujú ideálnu ortopedickú polohu chrbtice a kĺbov. Výhodou taštičkových matracov je väčší počet pružín a tým aj lepšie rozloženie váhy na matraci. Jadro matraca obsahuje cca 400ks jednotlivých pružín v samostatných taštičkách. Kvalitné  taštičkové matrace obsahujú až 1000ks pružiniek. Výborne kopírujú partie tela a majú vysokú elasticitu. Tieto matrace sú tiež vežmi vzdušné a dobre vysychajú

Profilované matrace - radia sa medziProfilovaný matrac Kréta tvrdšie matrace a svojím zložením nahrádzajú pružinové matrace. Ich vzdušnos je zabezpečená priečnymi prieduchmi.

Latexové matrace - vyrábajú sa z prírodného, alebo syntetického, či kombináciou prírodného a syntetickéhoLatexový matrac Lada latexového materiálu. Latex je zdravotne nezávadný a je odolný proti plesniam a baktériám. Tieto matrace sú vežmi pružné a mávajú odžahčujúce a prevzdušňovacie otvory. Skvele sa prispôsobujú tvaru tela, nedochádza pri nich k preležaniu a často sa kombinujú s purovým jadrom alebo kokosom. Je možné ich položi na všetky typy lamelových roštov. Na polohovatežných roštoch môžu by umiestnené vtedy, ak neobsahujú kokosovú vrstvu.

Sendvičové matrace -  vyrábajú sa z niekožkých druhov materiálových vrstiev, najčastejšie z kokosovej a latexovej hmoty. Sendvičový matrac LimaSpojenie týchto vrstiev prináša dobré prevzdušnenie matraca a zvyšuje jeho pevnos. Stred tvorí vrstva drvenej polyuretánovej peny, ktorá zaisuje celkové vystuženie matraca. Tieto matrace majú výborné ortopedické vlastnosti a sú skvelou vožbou, ak hžadáte kvalitný produkt za rozumnú cenu.

Lamelový matrac -  je vhodný pre anatomicky správnu oporu chrbtice, pretože je tvorený systémom lamelových častí a pružného jadra. Matrac sa skladá z ortopedického lamelového roštu, pozdĺžnych pružiacich nosníkov a roznášacej vrstvy. Pri tomto type matraca je možné nastavi jeho maximálnu nosnos. Lamelový matrac je nutné položi na latkový rošt, alebo na pevnú dosku.

Zónovanie matraca

Zónovanie matraca

V prípade, že má matrac uvedené zóny, znamená to, že má v určitých častiach rozdielnu tvrdos. Najčastejšie sa jedná o matrac s piatimi alebo siedmimi zónami. Tieto zóny kopírujú dôležité partie žudského tela. Väčšinou bývajú v oblasti pod ramenami a pätami mäkšie, pod bedrami tvrdšie. Rozloženie zón na matraci je symetrické podža stredu, preto je možné matrac otáča. Mali by sme to  robi pravidelne. Použitie zónových matracov u detí a osôb menšieho vzrastu je nevhodné, pretože na jednotlivé zóny nedosiahnu a nepodporujú správne partie tela.

Ak je matrac vyrobený z niektorej vyššie uvedenej peny, udáva tuhos a nosnos matraca štvorčíslie charakterizujúce jej vlastnosti. Toto číslo by Vám mal každý výrobca/predajca na požiadanie oznámi. Na letáčikoch a v ponukách predajcov však toto číslo nenájdete, je nahradené slovným označením tuhosti (mäkká, stredná, tvrdá, extra tvrdá) a nosnos matraca uvedenú v kg. V dnešnej dobe je  trend používa na jednotlivé vrstvy matraca rôzne druhy pien. Často sa stáva, že matrac má roznášaciu vrstvu (vrchnú) z kvalitnej peny a stred jadra matraca je z menej kvalitnej peny (niekedy doslova aj zo zvyškov). Dôležitá je tiež výška celého matraca a jednotlivých vrstiev. Rozdielne vlastnosti má matrac s vrstvou 1cm ako s vrstvou  5cm. Vysvetlenie spomínaného štvorčíslia, tzv. parametra RG je nasledovné:

Parameter RG matraca

RG : objemová hmotnos peny/odpor proti stlačeniu (RG : A/B).

A - objemová hmotnos peny. Udáva hmotnos peny v kg na meter kubický.

B - odpor proti stlačeniu. Udáva silu nutnú k stlačeniu vzorky definovanej plochy o 40 %. Čím je číslo vyššie, tým je pena tvrdšia. Tento parameter vníma užívatež hneď pri prvom kontakte. Peny pre výrobu matracov majú hodnotu  30 - 50, čo znamená:

  • 30 - vežmi mäkké (tuhos 1)tuhos
  • 35 - mäkké (tuhos 2)
  • 38 - stredne tvrdé (tuhos 3)
  • 45 - tvrdé (tuhos 4)
  • 50 - vežmi tvrdé (tuhos 5)

Tuhos (tvrdos) matraca

Pri výbere matraca patrí tvrdos medzi najdôležitejšie faktory. Väčšinou sa uvádzajú  4 stupne tvrdosti (1 - vežmi mäkká až 4 - extra tvrdá). Tuhos 1 a 4 sa odporúča používatežom, ktorí hžadajú buď extrémne mäkký alebo extrémne tvrdý matrac. Medzi klasické varianty patrí tuhos 2 a 3, keď 2 bežne využívajú ženy a 3 muži.

  • Tvrdost č. 1Tuhos č. 1 (mäkká) - medzi najmäkšie matrace sa radia predovšetkým latexové matrace a niektoré matrace  zo studených pien. Sú vežmi elastické, ideálne sa prispôsobujú tvaru žudského tela, nevytvárajú  protitlak a zabraňujú vzniku dekubitov (preležanín). Tento typ matracov sa odporúča predovšetkým ženám, osobám s bolesami kĺbov a seniorom.
  • Tvrdost č. 2 Tuhos č. 2 (stredná) - patrí sem vežké množstvo matracov, predovšetkým zo studených pien, matrace polyuretánové, sendvičové a pružinové. Matrace sú elastické , ideálne sa prispôsobia tvaru tela a udržujú chrbticu v rovine. Užívatežmi sú najčastejšie ženy, ale široké uplatnenie nájde aj u mužov rôzneho veku.
  • Tvrdost č. 3Tuhos č. 3 (tvrdá) - patria sem matrace sendvičové, pružinové a profilované, u ktorých je použitá aj tvarovaná polyuretánová pena vyššej tuhosti, vrstva kokosového vlákna, alebo studená pena s vyššou tuhosou. Tieto matrace uprednostňujú muži, mladší žudia, zákazníci s vyššou hmotnosou a tí, ktorí preferujú tvrdšie matrace.
  • Tvrdost č. 4 Tuhos č. 4 (extra tvrdá) - matrace zložené z vysoko odolnej polyuretánovej peny. Vrchnú vrstvu tvorí kokosové vlákno, ktoré navyše zaisuje dokonalé prevzdušnenie. Matrace napomáhajú udrža chrbticu v rovine a lepšie prekrvujú pokožku. Tento typ tvrdosti uprednostňujú používatelia s vyššou hmotnosou a muži.
  • Partnerské matraceDnešná doba ponúka tzv. partnerské matrace, čiže matrace dvojakej tuhosti, kedy obrátením docielite odlišnú tvrdos. Tvrdos matraca si teda zvolíte podža momentálnej potreby. V prípade kúpy matraca pre dvoch, odporučujeme kúpu dvoch matracov namiesto jedného vežkého. Viac sa dočítate v našom článku "Jeden vežký? Alebo dva menšie matrace?"

 

Existujú aj matrace so štyrmi tvrdosami. Požadovanú tuhos si užívatež zvolí obrátením ložnej plochy matraca alebo otočením "hlava - nohy". Pri týchto  typoch matracov nie je možné aplikova pravidlo zrkadlového tvorenia zón od stredu matraca.

Nosnos matraca

Nosnost matrace

Jedná sa o vežmi dôležitý parameter pri výbere matraca. Vždy si zistite, aká je maximálna nosnos matraca. Vyberte si ten,  ktorý má vyššiu nosnos ako je vaša hmotnos. Zaistíte si tak dlhodobú životnos matraca.

 

Uvažujete o kúpe nových matracov a neviete sa rozhodnú, ktorý je ten pravý? Prečítajte si nᚠčlánok "Aký matrac si vybra?", ktorý vám s výberom pomôže. Ak si nie ste aj tak s výberom istí, napíšte nám vaše telefónne číslo a pre koho bude matrac     určený. Zavoláme vám.

 

My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobca nábytku. Široký sortiment tovaru. Český výrobca matracov. Kompletný sortiment nájdete na našich webových stránkach. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás budeme informova. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0