ODPORÚČAME
Pevný lamelový rošt Duostar
Pevný lamelový rošt Duostar

Praktický a pohodlný postežový rošt Duostar pre bežné spanie. Pružný rošt vhodný pre lôžka...

od 86 €

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podža čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o vožnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Akcent 2000 s.r.o. IČ 49970381 so sídlom vo Veselí nad Moravou, Sokolovská 1345 (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu
   • Akcent 2000, Sokolovská 1345, 698 01 Veselí nad Moravou
   • info@i-matrace.sk
   • +420 511 146 749
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatežnej fyzickej osoby; identifikovatežnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikova, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieový identifikátor alebo na jeden, či viacej faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných udajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vášho súhlasu.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na účely marketingu. 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Vᚠsúhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podža čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. (napr. vyplnenie kontaktného formuláru)
 2. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činnosti spojené s marketingovými aktivitami.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • zaisujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzda osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podža čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podža čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podža čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podža čl. 17 GDPR.
  • právo namieta proti spracovaniu podža čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnos údajov podža čl. 20 GDPR.
  • právo odvola súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1 týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo poda sažnos na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeni. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.i-matrace.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosou dňa 25.5.2018

My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobca nábytku. Široký sortiment tovaru. Český výrobca matracov. Kompletný sortiment nájdete na našich webových stránkach. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás budeme informova. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0