+420 511 146 749
KOŠÍK 0 Ks: 0 €
Partnerské matrace 1  1 zdarma od 188Eur. Matrac máme skladom.
ODPORÚČAME
Pevný lamelový rošt Duostar
Pevný lamelový rošt Duostar

Praktický a pohodlný pevný postežový rošt pre bežné spanie. Skladá sa z 28-tich lamiel s b...

od 80 €

Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

    1. Správcom osobných údajov podža čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o vožnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Akcent 2000 s.r.o. IČ 49970381 so sídlom vo Veselí nad Moravou, Sokolovská 1345 (ďalej len: "správca").
    2. Kontaktné údaje správcea
      • Akcent 2000, Sokolovská 1345, 698 01 Veselí nad Moravou
      • info@i-matrace.sk
      • +420 511 146 749
    3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatežnej fyzickej osoby; identifikovatežná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikova, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
    4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných udajov

  1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podža čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na účely marketingu. 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Vᚠsúhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podža čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrie či jej zo strany správcu plni,
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podiežajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzda osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu.

6. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
    • právo na prístup k svojim osobným údajom podža čl. 15 GDPR,
    • právo na opravu osobných údajov podža čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podža čl. 18 GDPR.
    • právo na vymazanie osobných údajov podža čl. 17 GDPR.
    • právo namieta proti spracovaniu podža čl. 21 GDPR a
    • právo na prenosnos údajov podža čl. 20 GDPR.
    • právo odvola súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1 týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo poda sažnos na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

8. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeni. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.i-matrace.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosou dňa 25.5.2018

My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2020 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobce nábytku. Široký sortiment zboží. Český výrobce matrací. Kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás informujeme. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0