ODPORÚČAME
Pevný lamelový rošt Duostar
Pevný lamelový rošt Duostar

Praktický a pohodlný postežový rošt Duostar pre bežné spanie. Pružný rošt vhodný pre lôžka...

od 87 €

Nákupný poriadok

Pred nákupom si pozorne prečítajte nákupný poriadok. V prípade, že ste nenašli informáciu, ktorú ste hžadali, kontaktujte nás.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosou Akcent 2000 sro od 20.12. 2022.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupným a reklamačným poriadkom internetového obchodu i-matrace.sk, a že s ním súhlasí. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávatežom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebitežom a prijatím objednávky dodávateža. Toto prijatie dodávatež bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meni alebo ruši len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.Nedáte na reklamu? Nemáte dôveru v internetové obchody?Recenzie našich zákazníkov na Heurece
Získali sme prestížne ocenenie OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI. Prečítajte si sami recenzie našich zákazníkov.


1 Výber tovaru a jeho objednanie

Z ponuky tovaru môžete vybera niekožkými spôsobmi. Najjednoduchšie je zadanie konkrétneho typu produktu, ak ho poznáte, do okienka Vyhžada (v pravej hornej časti obrazovky). Nájs správny výrobok priamo pre Vás, môžete tiež prechádzaním menu alebo pomocou parametrického vyhžadávania (dĺžka, šírka, výška, poah, do hmotnosti).

Zvožte požadovaný poah a rozmer kliknutím na príslušnú hodnotu. Ďalej zvožte počet kusov a vybraný tovar vložte do košíka. Tu vidíte všetky potrebné informácie - názov tovaru, typ poahu, rozmer, váhové zaaženie, počet kusov, celkovú cenu bez DPH. Ak už máte v košíku všetko, dajte "Pokračova k vožbe dopravy a platby"  a zaškrtnite ponúkanú dopravu a typ platby.

 • osobné vyzdvihnutie na predajni Akcent 2000 s.r.o., Sokolovská 1345, Veselí nad Moravou, zadarmo každý pracovný deň od 9-12 a od 13-17 hodiny, v sobotu od 9-11 hodiny po predchádzajúcej dohode.
 • štandardné doručenie na Slovensko prepravnou službou za 17 € (vrátane DPH). Pri cene objednávky nad 165 € doprava pre SR ZADARMO!

Nasleduje vyplnenie správnych dodacích a fakturačných údajov. Do políčka Poznámka uveďte prípadné otázky a spresnenie týkajúce sa Vašej objednávky.

Predposledným krokom je kontrola Vašich údajov.

Stlačením Potvrďte nákup je nákup na konci a spotrebitež uzatvára kúpnu zmluvu. Na monitore sa Vám zobrazí evidenčné číslo Vašej objednávky a na Vami zadaný email bude odoslané potvrdenie o prevzatí objednávky.

Najneskôr následný pracovný deň Vás kontaktujeme s informáciami dostupnosti a dodania tovaru a to najmä v prípade, že je pri tovare uvedená dodacia doba dlhšia ako 30 dní.2 Prevzatie tovaru

Pri preberaní objednaného tovaru sa presvedčte, či nie je mechanicky poškodený a či zodpovedá Vami objednanému modelu a množstvu.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolova neporušenos obalov tovaru a v prípade akýchkožvek závad toto bezodkladne oznámi prepravcovi a súčasne o tejto skutočnosti urobi zápis o poškodení do prepravného listu, či spísa s prepravcom reklamačný protokol a tento bez zbytočného odkladu zasla e-mailom predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevzia.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnos tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahova má.

Akékožvek nezrovnalosti pri osobnom prevzatí je potrebné predávajúcemu nahlási priamo na mieste, pri prevzatí od prepravcu ich vyznačte v preberacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnu, alebo vždy je možné nahlási nezrovnalos na e-mail info@i-matrace.sk. Ďalej v prípade prevzatia od prepravcu sa odporúča priloži fotodokumentáciu poškodenia a obalu predajcovi.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamova, dáva však predajcovi možnos preukáza, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že ste zásielku prevzali v poriadku a nepoškodenú. Ak zistíte závadu, tovar nepreberajte a na mieste s vodičom spíšte reklamačný protokol. Viac informácií Vám poskytneme na tel: +420 518 323 3513 Dodanie tovaru

Termín dodania je závislý od druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 5-10 pracovných dní. V detaile každého výrobku sa zobrazuje textová informácia o dostupnosti tovaru. Ak je stav Skladom tovar je reálne na sklade s možnosou dodania od 24 hodín do 3 dní..

Prevádzkovatež sa zaväzuje, podža svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohžadom na zákazníka, zníži dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. V súlade s tým zákazník súhlasí, aby jeho objednávka mohla by v prípade potreby pre účely logistickej optimalizácie rozdelená do čiastkových objednávok dodaných jednou prepravnou firmou.

Pokiaž Vám termín dodania, avizovaný pri tovare, nevyhovuje, napíšte nám požadovaný termín do poznámky v objednávke. Ak nastane prípad, že si zákazník tovar nemôže prevzia v termíne, ktorý bol uvedený v čase objednania tovaru, uskladníme tovar bezplatne po dobu 7 dní. Za každý nasledujúci deň bude u nadrozmerného tovaru (postele, matraca 200x180, matraca 200x160 a pod.) účtované skladné vo výške 2€/deň. Deň pred expedíciou nadrozmerného tovaru sa dodávatež telefonicky spojí so zákazníkom a dohodnú sa spoločne na termíne dodania. V prípade, že dôjde pri nadrozmernom tovare k márnemu závozu spôsobený zo strany zákazníka, bude márny závoz účtovaný navyše k objednávke.

Kupujúci je povinný tovar riadne pri prevzatí od dopravcu skontrolova. Pokiaž kupujúci pri dodaní tovaru dopravcom zistí poškodenie zásielky, o ktorom je presvedčený, že bolo spôsobené pri preprave, alebo ak počet skutočne dodaných balíkov nezodpovedá počtu balíkov uvedených na prepravnom liste dopravcu, odporúča sa pre takúto reklamáciu kupujúcemu nasledujúci postup. Kupujúci uvedie vady alebo nesprávny počet balíkov ako výhradu do prepravného listu dopravcu a následne vypíše reklamačný formulár na internetovej stránke predávajúceho uvedenej vyššie alebo ho odošle elektronickou poštou predávajúcemu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa kedy bola kupujúcemu zásielka doručená. Kupujúci by, pokiaž možno, nemal so zásielkou nijako manipulova a mal by zabezpeči uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Kupujúci súčasne zašle fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a protokolu dopravcu.4 Spôsob doručenia

Tovar zasielame prostredníctvom prepravnej firmy alebo vlastnou prepravou po celej SR. Pri objednávkach v hodnote nad 165 € vrátane DPH ponúkame prepravu pre SR ZADARMO. V opačnom prípade si účtujeme prepravné vo výške 17 € vrátane DPH za celú objednávku.

Tovar, ktorý máme skladom, a ak je objednávka spracovaná do 12 h, expedujeme obvykle ešte v ten deň.

Pre okolie prevádzky môže prevádzkovatež zaisova dopravu vlastným rozvozom.5 Možnosti platby

Ponúkame Vám niekožko možností ako uskutočni platbu.

 • na dobierku pri prevzatí tovaru
 • osobne v hotovosti pri prevzatí tovaru v predajni vo Veselí nad Moravou
 • prevodom na účet (číslo účtu a variabilný symbol Vám budú oznámené po uskutočnení objednávky)
 • v prípade, že chcete platbu uskutočni v Českých Korunách, uveďte toto do poznámky v objednávke, cena bude prepočítaná podža aktuálneho kurzu (takto je možné zaplati iba v prípade bankového prevodu na nᚠúčet)


6 Záručný list, daňový doklad

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja. Všetky ponúkané značky majú servisné zastúpenie v ČR alebo SR, kontakty na nich sú uvedené v záručných listoch alebo na internetových stránkach výrobcov.

V niektorých prípadoch záručný list nahradzuje predajný doklad, ak je tomu tak, pre reklamáciu je potrebný len tento doklad.

Ako postupova pri reklamácii tovaru sa dočítate v sekcii Reklamácia.


7) Kúpna zmluva


Všetky zmluvné vzahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebitež, riadia sa vzahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteža (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebitež, riadia sa vzahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojedna v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednos pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddelitežnou súčasou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrie v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meni či doplňova. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s nákupným a reklamačným poriadkom internetového obchodu i-matrace.sk, a že s ním súhlasí. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávatežom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebitežom a prijatím objednávky dodávatežom. Toto prijatie dodávatež bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meni alebo ruši iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolova a meni údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohžadom na možnos kupujúceho zisova a opravova chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdit nákup".

Ak nie je kupujúcim spotrebitež, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnos sa s nimi zoznámi.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vráti poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnos predávajúceho uzatvori kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zruši objednávku alebo jej čas pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateža tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už čas alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená spä na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňova akékožvek práva spotrebiteža. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podža platnej legislatívy ČR.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiada kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diažku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diažku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

V prípade, keď kupujúci odmietne tovar prevzia, a to aj v štádiu, keď tovar ešte nebol expedovaný, dochádza tým k porušeniu kúpnej zmlovy podža zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka. V takom prípade si vyhradzujeme právo na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej poštovnému, balnému a naskladneniu a vyskladneniu nevyzdvihnutého tovaru.8) Práva z chybného plnenia

8.1.    Záručné podmienky

V prípade osobného odberu tovaru je kupujúci povinný prekontrolova ho pri jeho prevzatí a zjavné chyby je povinný ihneď rieši s predávajúcim. Zjavné chyby, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, čo je 24 mesiacov s výnimkami, stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynú prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, ktorú bol výrobok v oprave. V prípade výmeny tovaru začína záručná doba plynú od začiatku.

8.2.    Uplatnenie reklamácie

V prípade, že kupujúci objaví na dodanom výrobku v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, má právo na reklamáciu tovaru. Tuto reklamáciu môže uplatni jednou z nasledujúcich možností:

 • osobne v prevádzke predávajúceho (najrýchlejší spôsob)
 • zaslaním reklamácie na adresu:

  Akcent 2000 s.r.o.
  Sokolovská 1345
  698 01 Veselí nad Moravou
  Česká Republika
  alebo e-mail: reklamace@akcent-nabytek.cz

Po prijatí oznámenia o chybách predávajúci obratom (najneskôr však do piatich pracovných dní) informuje kupujúceho o ďalšom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o predpokladanom čase opravy a spôsobe vybavenia reklamácie (oprava, výmena, vrátenie kúpnej ceny).

Je vhodné doruči tovar v originálnom obale, príp. v obale vhodnom a dostatočne chrániacom daný výrobok. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je tiež vhodné, aby bol kupujúci schopný predloži doklad o kúpe.

Ak je chyba tovaru opravitežná (väčšina prípadov), je oprava prevedená bezplatne, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady predávajúceho. Reklamácia, vrátane odstránenia chyby, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Náklady na doručenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Náklady na doručenie opraveného alebo vymeneného tovaru kupujúcemu nesie predávajúci.

Ak je pri tovare predĺžená záručná doba a uplynie 2-ročná záručná doba, je doba na vybavenie reklamácie 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Aby mohla by predĺžená záručná doba uznaná, musia by splnené podmienky, ktoré sú pre predĺženú záručnú dobu pri tovare uvedené. Napr. registrácia produktu u výrobcu. U matracov sa predĺžená záručná doba vzahuje vždy len na jadro matraca.

8.3. odmietnutie reklamácie

 1. Predávajúci je oprávnený odmietnu prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaž je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.
 2. Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovaru tiež v prípade, že tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
8.4. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohžadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebitežovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebitežovi, že v čase, keď spotrebitež vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaž chýba dohoda, tak také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo kupujúci očakával s ohžadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi sprostredkovanej
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akos alebo prevedenie určené podža dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, rozmere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v čl. 8.3. obchodných podmienok sa nevzahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena stanovená, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare s chybou zodpovedajúcou miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebitež požadova aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhžadom k povahe chyby neprimerané, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, môže spotrebitež požadova len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpi od zmluvy. Ak je to však vzhžadom k povahe chyby neúmerné, najmä v prípade ak je možné chybu odstráni bez zbytočného odkladu, má spotrebitež právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebitež aj v prípade odstránitežné vady, ak nemôže vec riadne užíva pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád alebo v prípade vežmi závažnej chyby. V takom prípade má spotrebitež aj právo od zmluvy odstúpi.

Ak spotrebitež neodstúpi od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadova primeranú zžavu. Spotrebitež má právo na primeranú zžavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže doda novú vec bez chýb, vymeni jej súčas alebo vec opravi, taktiež aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo by zaistenie nápravy spotrebitežovi spôsobilo značné ažkosti.

Podža ust. § 1924 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, kto má právo podža § 1923, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva.

Spotrebitež je oprávnený uplatni právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia chyby v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosou predávajúceho za chyby môže upravi reklamačný poriadok predávajúceho.
8.5. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia v prípade
 • že kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil,
 • nenahlásanie zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • poškodenie tovaru pri preprave v prípade vlastnej prepravy kupujúceho,
 • používania či umiestnenia tovaru v nevhodných podmienkach (vlhkos, chemické a mechanické vplyvy, poveternostné podmienky atď.),
 • neodbornej montáže, zlého zaobchádzania, obsluhy alebo zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho,
 • poškodenie veci nevhodným spôsobom ošetrenia,
 • poškodenie tovaru nadmerným zaažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
 • opotrebenia veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 • nekvalitnej prípravy podkladov (nerovnos stien a podláh) pre realizáciu montáže,
 • poškodenie veci akoukožvek inou činnosou kupujúceho.
Za chybu tovaru sa nepovažuje (okrem iného) obvyklý farebný rozdiel alebo rozdiel v štruktúre pri prírodných materiáloch (napr. koža), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú pri nábytkových látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo farebnom tóne) a lakovaných plôch. Za chybu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci obvyklej tolerancie. Kupujúci berie na vedomie, že všetky rozmery uvedené v e-shope sú uvedené s možnou odchýlkou v rámci tejto obvyklej tolerancie.
8.6. Mimosúdne riešenie sporov

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebitežom k vzniku spotrebitežského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyrieši vzájomnou dohodou, môže spotrebitež poda návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebitežských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce
Ústrední inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebitež môže využi takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9) Zákazková výroba

Väčšina objednávaného tovaru nie je vedená skladom a vzhžadom k jeho rozmanitosti - výber rozmeru, farieb, prevedenia atď. - sa vyrába na zákazku, tzn. podža prijatých objednávok zákazníkov sa tovar ešte len zadáva do výroby. Preto je pri viacerých druhov tovaru termín dodania 1-6 týždňov. Platí, že ak je pri tovare vzorkovník, z ktorého si môžete vybra tovar v rôznych prevedeniach - rozmeroch, farbách, čalúnení - je tovar vyrábaný na zákazku. Na zákazkový tovar si vyhradzujeme právo vyžiada od zákazníka zaplatenie zálohy vo výške 30% hodnoty objednávky. Zákazková výroba sa nevzahuje na matrace a rošty, pokiaž sa nejedná o atypický rozmer.10) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zákazníkom

Podža § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka máte ako spotrebitež možnos odstúpi od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekožko druhov tovaru alebo dodanie niekožkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí by predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykona akýmkožvek jednoznačným vyhlásením. Napr. zaslaním na e-mail: info@i-matrace.sk

Na vybraný tovar predlžujeme lehotu na vrátenie tovaru na 30 dní. Viac informácií o tovare, ktorého sa to týka nájdete tu.

Pred zaslaním tovaru spä nás písomne ​​informujte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prípadne vám vieme peniaze vráti aj v hotovosti v ústredí spoločnosti alebo v jednej z prevádzok.

Spotrebitež je povinný dokáza nákup tovaru (najlepšie doklad o kúpe). Neodosielajte tovar na dobierku! Odporúčame poistenie vášho produktu.

V prípade, že kupujúci podža predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku, že kupujúci si zvolil spôsob dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní po tom, ako kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom ako ich predajca prijal od kupujúceho, pokiaž kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vráti plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo aj iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasi a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže by vrátený pre svoju povahu poštou.

Toto ustanovenie zákona nemožno chápa ako možnos bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebitež v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vyda všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné v plnom rozsahu (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebitež poskytnú peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže by vydané. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci si môže nárokova peňažnú náhradu škody voči spotrebitežovi a započíta svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. V takomto prípade je predávajúci povinný preukáza škodu. Ak ju preukáže, predávajúci tak vráti spotrebitežovi iba zníženú kúpnu cenu. Spotrebitež zodpovedá podnikatežovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosami a funkčnosou tovaru.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predajca oprávnený kedykožvek odstúpi od kúpnej zmluvy. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kúpnu cenu kupujúcemu na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva, vzhžadom na darček, účinnos a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vráti aj poskytnutý darček.

Spotrebitež má právo odstúpi od zmluvy v súlade s ustanoveniami § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikatež pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebitežovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na zmenách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateža a ku ktorým môže dôjs počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podža priania spotrebiteža alebo pre jeho osobu,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebitežom na jeho žiados; to neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv, či dodaní iných než vyžiadaných náhradných dielov
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebitež z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vráti
 • o dodávke tovaru, ktoré bolo vyrobené na zákazku.

11) Zrušenie objednávky predávajúcim

V prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena a zákazník zmenu neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objendávky aj v prípade, keď nie je schopný splni požiadavky zákazníka. Vo výnimočných situáciách si predávajúci vyhradzuje právo na storno objednávky bez udania dôvodu. Predávajúci bezodkladne zákazníka kontaktuje a o novovzniknutej situácii ho informuje.

Ak už bola čas alebo celá objednávka uhradená, bude čiastka vrátená spä spôsobom, na ktorom sa obe strany dohodnú.

Predávajúci má právo objednávku stornova aj v prípade, že zákazník vyplní chybné alebo neúplné kontaktné údaje.


12) Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené na webovom rozhraní obchodu sú čerpané z informačnej databázy dodávateža a verejne prístupných zdrojov výrobcov tovaru. Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné. Dodávatež si vyhradzuje právo na možné technické a materiálové úpravy vrátane farebných odchýlok, ktoré neovplyvňujú obvyklé použitie a deklarované rozmerové a úžitkové vlastnosti zobrazeného tovaru.
 2. Všetky prípadné akčné ceny tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaž pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak .

13) Ochrana osobných údajov

Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od externých reklamných systémov. To nám umožňuje ukáza návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti externých reklamných systémov.

Vašu spokojnos s nákupom zisujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je nᚠe-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaž v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateža spracúvania, ktorým je prevádzkovatež portálu Heureka.sk a Favi online s.r.o. tomu na tieto účely môžeme odovzdáva informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykožvek vyjadri námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasiela.

Podmienky ochrany osobných dát sú neoddelitežnou súčasou týchto obchodných podmienok. Ich znenie nájdete tu.


14) Ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykona a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plni, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podža predchádzajúcej vety kedykožvek odvola.


15) Záverečné ustanovenia

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Vybavovanie sažností spotrebitežov zaisuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamace@ketyban.cz. Informáciu o vybavení sažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.


Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohžad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteža, v znení neskorších predpisov.

Ak vzah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzah sa riadi českým rozhodným právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteža vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozhodné právo pre práva a povinnosti vyplvajúce zo zmluvy bude stanovený na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem (najmä nariadenia Rím I).

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.


Tovar na e-shope je radený podža najpredávanejšieho tovaru, s tým, že najpredávanejší je umiestnený ako prvý.

Recenzie produktov sú zbierané pomocou služby heureka.cz a zbozi.cz, pokiaž s tým spotrebitež vopred vysloví súhlas. Ak je súhlas udelený, obdrží spotrebitež po určitej lehote e-mail so žiadosou o hodnotenie zakúpeného produktu. Túto žiados odosiela zbozi.cz a heureka.cz
Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosou alebo neúčinnosou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnos ostatných ustanovení.

16) Kontakt

Akcent 2000 s.r.o.
Sokolovská 1345
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 49970381
DIČ: SK4020380925
Spoločnos je zapísaná v OR vedeného Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 13536

 

Tel: +421 222 205 156 (Po-Pá 8:00-17:00)
Tel.: +420 518 323 351  (Po-Pá 9:00-17:00, So 9:00-11:00)

 

Bankovní spojení: 2600642436/2010 Fio banka - slovenský účet bez poplatkov
IBAN: CZ17 2010 0000 0026 0064 2436 - slovenský účet bez poplatkov
SWIFT/BIC kód: FIOBCZPPXXX


Rýchlu odpoveď na Vašu otázku získate priamo použitím formulára.

My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobca nábytku. Široký sortiment tovaru. Český výrobca matracov. Kompletný sortiment nájdete na našich webových stránkach. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás budeme informova. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0